Abot ang Pangarap sa Programang Handog ng TESDA

Abot-kamay ang ating mga pangarap dahil sa programa ng TESDA online short courses with certificate. Ang magandang balita ay libre ito -- walang tuition fee. Ang Tesda ay nagbibigay ng certificate of completion pagkatapos ng anumang kurso at ito ay valid pagkatapos ng assessment test. Ang kagandahan nito ay walang pinipili sa gulang (no age limit) as long as interesado tayo. Ito ay dagdag kaalaman natin at kwalipikasyon para sa paghanap ng trabaho dito man o kahit sa ibang bansa.


Mga listaaan ng kurso na mapagpilian natin ay mga sumusunod:
  1. Microsoft Online
  2. Housekeeping
  3. Bookkeeping
  4. Caregiving
  5. Automotive
  6. Tourism
  7. Massage Therapy
  8. Food and Beverage
  9. Cooking NCII
  10. Beauty Care

Please try to visit Tesda's website: www.e-tesda.gov.ph para sa mga karagdagang inpormasyon.

2/Post a Comment/Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post