ELECTRICAL INSTALLATION AND MAINTENANCE FREE TRAINING AT TESDA

 


Napakagandang programa ng TESDA sa mga libreng paaral ng iba' ibang kurso. Isa ito ang electrical installation and maintenance. Bagamat ito ay libre ang training, may iba pang magandang balita na kasama sa package ng kurso. Ito at ang mga sumusunod:

- free assessment

- free training

- free usage of tools and equipment during training

- free certificate of completion

Bukod nito, pagkatapos ng nasabi na training, may certificate o NC II din na matanggap. Magagamit ito sa requirement sa pag-apply ng trabaho at malaking tulong lalo na sa mga nagsisimula pa lamang. Ito ay dagdag kaalaman at dokumento para sa pag-apply.

Ang TESDA ay pwedeng pasukan ng lahat, basta lamang interesado at wala ding gastos. Ito ay magandang programa ng TESDA at kaagabay ng gobyerno. Laging nakasuporta ang gobyerno at benepisyo ng lahat.

Ang training ay matutunan lahat ng libre kasama ang mga kagamitan sa pagsasanay. Ito ay kombinasyon ng theory at application para sigurado na matutunan ang kurso at makumpleto ang pagsasanay. Ang puhunan lamang dito ay ang interest at initiative para matutunan ng lubos at mapadali ang pagsasanay o training. Ito rin ay walang age limit, walang gastos at walang pinipili basta ikaw ay Pinoy.

Samantalahin natin ang magandang prebilihiyo sa bigay ng tesda at gobyerno. Kabiling ka dito basta alam mong deserving at kayang-kaya isagawa ang training online man o face to face. Dapat handa lagi sa oras ng pagsasanay. At isaisip ang madaliang pagsunod at pagkatuto ng mga lecture.

Ito ay gaganapin ng sapat na panahon sa alloted time at pagkatapos iaassess bago mag-issue nga certificate o NC II kung ikaw ay qualified sa kurso na isinagawa sa pagsasanay o training.

Ang training na ito ay matutunan ang tungkol sa electrical installation at maintenance. Paano isagawa ng sapat na proseso sa pagkumpuni ng mga sira sira.

Para sa dagdag kaalaman at detalye sa pagregister at qualipikado sa tesda, bisitahin ang website: www.etesda.gov.ph.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post